İlk Yardım

İlk Yardım – Mini Test 9

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1420 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 9

1 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Sürükleme yöntemleri;

I.Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,

II.Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

3 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

4 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Rentek manevrası;

I.Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

II.Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

7 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

8 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) I.Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

II.Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9)

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

10 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) - İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

- Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

- Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

- Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

- Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

11 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) - Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.

- Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.

- Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

13 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 8

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1420 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 8

1 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

2 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

4 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

5 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

6 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

7 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

8 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8)

I.Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

III.Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

9 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) I.Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II.Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

11 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

12 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

14 / 14

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 7

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1920 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 7

1 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

2 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

4 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) - Uzun süreli bilinç kaybıdır.

- Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

5 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.

Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

7 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

8 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

9 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) - Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.

- Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.

- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

10 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

11 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

12 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

13 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14)

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

15 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

16 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

17) - Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.

- Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

18 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

18) İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

19 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

19) Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 6

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1720 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 6

1 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

2 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

4 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

5 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

6 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

7 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) I-Yara içi kurcalanır.

II-Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.

III-Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

8 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

9 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

10 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

11 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

13 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

14 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

15 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15) Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

17 / 17

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

17) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 5

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1620 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 5

1 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1)

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

2 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2)

Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

3 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

4 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

5 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

6 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

7 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

8 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.

Buna göre,

I.Boyun

II.Koltuk altı

III.Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

9 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

10 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) I.İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması

II.Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması

III.Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

11 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) I-Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.

II-Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.

III-Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

13 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) I.Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

II.Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

III.Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

14 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

15 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

16 / 16

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) Aşağıdakilerden hangisi, iç kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 4

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1920 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 4

1 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

2 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I.Bebeklerde kol atardamarından,

II.Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

4 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

5 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

6 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

7 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

8 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

9 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

10 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

11 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

12 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

13 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

14 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

15 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15)

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

16 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) I.Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

II.Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

17 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

17)

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

18 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

18) Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

19 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

19) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 3

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1010 DakikaB Sınıfı

Sınav 10 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 3

1 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

2 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

3 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

4 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

5 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

6 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

7 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

9 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

10 / 10

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Your score is

0%

İlk Yardım – Mini Test 2

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları2020 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 2

1 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) I-El freninin çekilmesi

II-Kontağın kapatılması

III-LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

2 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

3 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

4 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

5 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I.Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II.Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

6 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

7 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

8 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

9 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

10 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) -Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

-İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

-Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

-Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

11 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

12 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

13 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

15 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15) İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

16 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) - Bir el alına yerleştirilir.

- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

17) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

18 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

18) Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak değerlendirmesi yapılır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

19 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

19) Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

20) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

Your score is

0%