İlk Yardım – Mini Test 2

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları2020 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 2

1 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

2 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

3 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

4 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) - Bir el alına yerleştirilir.

- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5) Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak değerlendirmesi yapılır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

6 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

7 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) I-El freninin çekilmesi

II-Kontağın kapatılması

III-LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

8 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

9 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

10 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

12 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I.Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II.Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

13 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

14 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14) -Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

-İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

-Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

-Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

15 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

16 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

17) Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

18 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

18) İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

19 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

19) Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

20 / 20

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

20) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Your score is

0%

Yorum yapın