İlk Yardım – Mini Test 4

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları1920 DakikaB Sınıfı

Sınav 20 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları - 4

1 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

1) Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

2 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

2) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

3 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

3) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

4 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

4) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

5 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

5)

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

6 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

6) Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

7 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

7) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

8 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

8) Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

9 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

9) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

10 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

10) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

11 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

11) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

12 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

12) İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

13 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

13) I.Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

II.Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

14 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

14)

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

15 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

15) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

16 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

16) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I.Bebeklerde kol atardamarından,

II.Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

17) Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

18 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

18) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

19 / 19

Kategori: İlk Yardım ve Acil Tedavi Uygulamaları

19) Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

Your score is

0%

Yorum yapın