Trafik Adabı

Trafik Adabı – Mini Test 3

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
Trafik Adabı1010 DakikaB Sınıfı

Sınav 10 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


Trafik Adabı - 3

1 / 10

Kategori: Trafik Adabı

1) Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

2 / 10

Kategori: Trafik Adabı

2) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

3 / 10

Kategori: Trafik Adabı

3) Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

4 / 10

Kategori: Trafik Adabı

4) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

5 / 10

Kategori: Trafik Adabı

5) I.Kural ihlallerine

II.Tehlikeli davranışlara

III.Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

6 / 10

Kategori: Trafik Adabı

    6)
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
  • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
  • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

7 / 10

Kategori: Trafik Adabı

7) I.Dikkatin dağılması

II.Kural ihlallerinin artması

III.Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

8 / 10

Kategori: Trafik Adabı

8) Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

9 / 10

Kategori: Trafik Adabı

9) Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

10 / 10

Kategori: Trafik Adabı

10) Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Trafik Adabı – Mini Test 2

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
Trafik Adabı1110 DakikaB Sınıfı

Sınav 10 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


Trafik Adabı - 2

1 / 11

Kategori: Trafik Adabı

1) I.Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II.Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III.Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

2 / 11

Kategori: Trafik Adabı

2) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

3 / 11

Kategori: Trafik Adabı

3) Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

4 / 11

Kategori: Trafik Adabı

4) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

5 / 11

Kategori: Trafik Adabı

5) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

6 / 11

Kategori: Trafik Adabı

6) Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

7 / 11

Kategori: Trafik Adabı

7) I.Hoşgörülü olunması

II.Bencillikten uzak durulması

III.Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

8 / 11

Kategori: Trafik Adabı

8) - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

9 / 11

Kategori: Trafik Adabı

9) I.Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II.Araç kullanırken yapacağı bir kural

ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III.Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

10 / 11

Kategori: Trafik Adabı

10) Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

11 / 11

Kategori: Trafik Adabı

11) Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez

Your score is

0%

Trafik Adabı – Mini Test 1

KategoriSoru SayısıSınav SüresiEhliyet Sınıfı
Trafik Adabı1010 DakikaB Sınıfı

Sınav 10 dakika sürecektir. Başarılar dileriz.


Trafik Adabı - 1

1 / 10

Kategori: Trafik Adabı

1) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

2 / 10

Kategori: Trafik Adabı

2) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

3 / 10

Kategori: Trafik Adabı

3) I.Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II.Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV.Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

4 / 10

Kategori: Trafik Adabı

4) Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

5 / 10

Kategori: Trafik Adabı

5) Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: Trafik Adabı

6) Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

7 / 10

Kategori: Trafik Adabı

7) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: Trafik Adabı

8) Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

9 / 10

Kategori: Trafik Adabı

9) Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

10 / 10

Kategori: Trafik Adabı

10) Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Your score is

0%